Käyttöehdot

Käyttöehdot Basso-applikaatiota, Basso on Demand -palvelua ja Basso on Demand -verkkosoitinta koskien 6/2015

Basso-applikaatio on Oy Basso Media Ltd:n virallinen mobiilisovellus (“Applikaatio”), joka muun muassa mahdollistaa Bassoradion suorien lähetysten kuuntelemisen sekä osallistumisen lähetykseen viestitoimintoja käyttämällä. Applikaatioon sisältyy myös mahdollisuus Basson suoratoistopalvelun Basso on Demandin (“Basso on Demand”) käyttämiseen. Basso on Demand mahdollistaa Bassoradion tiettyjen ohjelmatallenteiden ja musiikin kuuntelemisen suoratoistona Applikaatiota tai Basso.fi -verkkosivuston Basso on Demand -verkkosoitinta käyttämällä (”Verkkosoitin”). Jäljempänä viitataan Applikaatioon, Basso on Demandiin ja Verkkosoittimeen yhteisesti käsitteellä ”Palvelut”.

Nämä Oy Basso Media Ltd:n (y-tunnus 1900026-2) (”Basso”) Palveluita koskevat loppukäyttäjän käyttöoikeuden käyttöehdot (”Käyttöehdot”) soveltuvat kaikkeen Palveluiden tai yksittäisen Palvelun lataamiseen ja käyttöön, ja käyttäjä sitoutuu näihin Käyttöehtoihin ladatessaan tai käyttäessään Palveluita tai Palvelua. Jos käyttäjä ei sitoudu näihin Käyttöehtoihin, käyttäjä ei saa ladata eikä käyttää Palveluita. Palveluita ladatessaan käyttäjän tulee mahdollisesti sitoutua myös jonkin kolmannen osapuolen käyttöehtoihin, joiden sisällöistä ja ehdoista Basso ei ole vastuussa.

Osoitteesta http://www.mainostajalle.fi/#!tietosuojaselosta/ccri löytyvä tietosuojaseloste on osa näitä Käyttöehtoja, ja käyttäjä vahvistaa tutustuneensa tietosuojaselosteeseen.

Palvelut hyödyntävät tai voivat hyödyntää käyttäjän paikkatietoja markkinoinnin kohdistamiseksi ja paikkatietoja hyödyntävien ominaisuuksien mahdollistamiseksi.

Ohjelmiston omistusoikeus

Palvelut ja kaikki niihin liittyvä ohjelmisto, sisällöt, aineisto ja materiaali (yhdessä ”Aineisto”) ovat Basson ja/tai sen lisenssinantajien tai muiden yhteistyökumppaneiden tai kolmansien osapuolten omistamaa tekijänoikeuden ja muiden soveltuvien oikeuksien ja immateriaalioikeuksien alaista Aineistoa, johon Basso ja/tai sen yhteistyökumppanit pidättävät kaikki omistus- ja immateriaalioikeudet.

Käyttöoikeus

Basso myöntää käyttäjälle ei-yksinomaisen, rajoitetun, peruutettavissa olevan ja ei-siirrettävän oikeuden ladata Palvelut käytettäväksi tai käyttää Palveluita siinä käyttäjän omistamassa tai hallitsemassa päätelaitteessa, johon Basso kulloinkin tarjoaa Palveluita ja joka tukee Palvelujen käyttämistä ja jolla käyttäjä Palveluita lataa tai käyttää. Palvelut on tarkoitettu pelkästään henkilökohtaista ja ei-kaupallista käyttöä varten.

Käyttäjä ei saa:

kopioida eikä käyttää Palveluita tai Aineistoa muulla kuin Käyttöehdoissa nimenomaisesti mainitulla tavalla;

antaa muiden käyttää Palveluita tai Aineistoa;

kopioida, julkaista, esittää julkisesti, levittää, siirtää, luovuttaa, hajottaa, muokata, kääntää, purkaa osiin Palveluita tai Aineistoa tai minkään Palvelujen tai Aineiston osan lähdekoodia tai luoda johdannaisteoksia;

antaa vuokralle, alilisensoida, myydä, luovuttaa, pantata tai muulla tavoin siirtää Palveluita tai Aineistoa koskevia oikeuksia väliaikaisesti eikä pysyvästi; 

poistaa Palveluissa tai Aineistossa olevia omistus- tai tekijänoikeuksia koskevia ilmoituksia tai merkintöjä; eikä

jakaa tai myydä edelleen tai alilisensoida Palvelujen tai Aineiston sisältöä eikä Palveluissa tai Aineistossa olevia tietoja.

Internet-yhteydet ja kolmansien osapuolten tarjoamat palvelut

Käyttäjä hyväksyy sen, että Palvelujen käyttö ja niiden tietyt ominaisuudet edellyttävät Internet-yhteyttä, josta käyttäjä on yksin vastuussa. Lisäksi käyttäjä on yksin vastuussa kaikista Internet-yhteyteen liittyvistä maksuista, kuten Internet-palveluntarjoajan tai muiden yhteydentarjoajien tai kolmansien osapuolten veloituksista. Palvelujen toiminta voi olla rajoittunutta tai rajoitettua johtuen Internet-yhteyden tai -palvelujen ominaisuuksista, kaistanleveydestä tai teknisistä rajoituksista. Internet-yhteyden toimittaminen, laatu ja turvallisuus ovat kyseistä palvelua toimittavan kolmannen osapuolen yksinomaisella vastuulla. Käyttäjä myös hyväksyy, että Basso ei pysty vaikuttamaan siihen, ovatko Palvelut kulloinkin ladattavissa tai päivitettävissä niiltä digitaalisilta mobiiliapplikaation julkaisualustoilta tai muilta alustoilta, joiden kautta Basso toimittaa tai voi toimittaa Palveluja.

Vastuut

Käyttäjä hyväksyy sen, että Palvelujen ja Aineiston käyttö tapahtuu täysin käyttäjän omalla vastuulla. Palvelut ja Aineisto tarjotaan "sellaisina kuin ne ovat" kaikkine vikoineen ja ilman minkäänlaista takuuta ja Basso pidättäytyy lain sallimassa laajuudessa kaikista Palveluita tai Aineistoa koskevista nimenomaisista tai hiljaisista takuista ja ehdoista, koskien esimerkiksi käytettävyyttä, tyydyttävää laatua, tiettyyn tarkoitukseen sopimista, tarkkuutta, häiriötöntä käyttöä ja kolmansien osapuolten oikeuksien koskemattomuutta. Basso ei takaa Palvelujen tai Aineiston keskeytymätöntä tai häiriötöntä käyttöä eikä sitä, että Palvelujen tai Aineiston sisältämät toiminnot täyttävät käyttäjän vaatimukset tai odotukset. Basso ei vastaa tietojen katoamisesta tai muista vahingoista ja vaurioista, jotka aiheutuvat niille laitteille, joilla käyttäjä käyttää Palveluita tai Aineistoa. Basso ei vastaa Palveluihin ja Aineistoon liittyvien sisältöjen, kuten ohjelmien, mainosten ja musiikin, laadusta, laajuudesta, luonteesta tai mistään muistakaan sisältöihin liittyvistä seikoista, puutteista tai virheistä. Basso ei ole vastuussa mistään välittömistä tai kolmannen osapuolen aiheuttamista vahingoista. Basso ei vastaa mistään menetyksistä, joita Basso ei ole voinut kohtuudella huomioida etukäteen. Lain sallimissa rajoissa Basson vastuun enimmäismäärä on aina rajoitettu 100 euroon kutakin vahinko- ja vastuutapausta kohden.

Tietojen käsittely

Käyttäjä hyväksyy sen, että Basso ja sen konserniyhtiöt, kumppanit ja edustajat voivat lukea, kerätä, siirtää, käsitellä ja tallentaa erilaisia tietoja, joita Bassolle kertyy Palvelujen käytön yhteydessä. Basso käsittelee mahdollisesti kerättäviä käyttäjien henkilötietoja tietosuojaselosteen sekä henkilötietojen suojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti.

Palvelujen käytön yhteydessä Bassolle saattaa lisäksi kertyä erilaisia teknisiä tietoja, kuten tiedot siitä, miten usein käyttäjä käyttää Palveluita tai miten usein tiettyjä Palvelujen ominaisuuksia käytetään. Basso käsittelee ja käyttää näitä tietoja tuottaakseen Palveluita käyttäjälle ja hallinnoidakseen analysoidakseen, parantaakseen ja kehittääkseen Palveluita sekä kohdentaakseen mainosten ja muiden Palveluihin liittyvien sisältöjen tarjontaa. Nämä tiedot kerätään muodossa, josta käyttäjä ei ole tunnistettavissa.

Käyttöehtojen voimassaolo ja muuttaminen

Käyttöehdot sitovat käyttäjää niin kauan kun käyttäjä käyttää Palveluita tai kunnes Basso lopettaa Palvelujen tarjoamisen, kumpi näistä tapahtuu aikaisemmin. Basso voi lopettaa Palvelujen tarjoamisen tai pääsyn Palveluihin koska tahansa mistä tahansa syystä. Käyttäjän Käyttöehtojen alaiset oikeudet päättyvät automaattisesti Basson ilmoittamatta, jos pääsy Palveluihin lopetetaan tai jos käyttäjä ei noudata Käyttöehtojen ehtoja. Tällöin käyttäjän on lopetettava Palvelujen ja Aineiston käyttö ja hävitettävä kaikki Palvelujen ja Aineiston täydelliset ja osittaiset kopiot. Basso voi milloin tahansa muuttaa näitä Käyttöehtoja, ja tällainen muutos tulee voimaan Basson ja käyttäjän välillä välittömästi, kun käyttäjä jatkaa Palvelujen käyttöä Käyttöehtojen muutoksen jälkeen.

Sovellettava lainsäädäntö 

Näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lainsäädäntöä, pois lukien sen lainvalintasäännöt. Mikäli jokin Käyttöehtojen ehto olisi pätemätön tai täytäntöönpanokelvoton, tällaisen ehdon pätemättömyys tai mitättömyys ei vaikuta muiden ehtojen pätevyyteen.